Mogelijke vragen van potentiële leden

  • Hoeveel kost het lidmaatschap?


De kosten zijn € 100 inclusief btw. per lid per jaar.

  • Wat wordt er van mij verwacht als lid? 


Wij verwachten van onze leden dat ze op een positieve manier bijdragen aan het imago van de agrarische sector in ‘De Peel’.

Dat kan op diverse manieren, zowel actief als passief.

  • Ik heb een bedrijf dat in het buitengebied zit, maar ik ben geen boer. Kan ik ook lid worden?


Jazeker, als je de agrarische sector in ‘De Peel’ een warm hart toedraagt ben je van harte welkom.


 

  • Wat levert het lidmaatschap mij op?
Ons streven is om gezamenlijk een positiever en eerlijker imago van de agrarische sector in ‘De Peel’ neer te zetten.

Uiteindelijk hebben we daar als individuele bedrijven / bewoners allemaal profijt van. Het is niet voor niets; ‘beter een goede buur dan een verre vriend’! Daarnaast kun je er individueel ook meer uithalen door je bedrijf te promoten en het network te benutten.

  • Door lid te worden ontvang je minimaal de volgende zaken;

- Mooie bedrijfsfoto’s die rechtenvrij voor jou beschikbaar zijn.


- Onze website kan gelinkt worden naar jou website om je bedrijf te promoten.


- 12 x per jaar een artikel over “Boeren van de Peel” in de regionale bladen.

- Actieve promotie via de website en social media.

- Verbinding met collega boeren en burgers uit “de Peel” door onderlinge projecten.


- Deelname aan innovatieve projecten en ontvangen van beschikbare kennis van “Innovatiehuis de Peel”


- Toegang tot een agrarisch coach.

- Brievenbus op het erf met opdruk Boerenvan de Peel.

- Ledendag.

 

  • Kan ik ook lid worden als ik geen lid ben van de ZLTO?


Ja natuurlijk. Wij zijn een volledig onafhankelijke stichting. Het is dus niet nodig om ook lid te zijn van bijvoorbeeld de ZLTO of van een andere organisatie om je aan te sluiten bij ‘Boeren van de Peel’.

  • Ik ben al lid van de ZLTO waarom zou ik lid worden van Boeren van de Peel?


ZLTO zet zich actief in voor de belangen van boeren in Zuid-Nederland.
“Boeren van de Peel” is geen brancheorganisatie en heeft ook geen financieel winstoogmerk. Ons doel is puur het neerzetten van een eerlijk en positief imago van de agrarische sector op een betrokken, eerlijke en brede manier. Door de combinatie van de agrarische leden, een mediapartner en het Innovatiehuis De Peel is er een brede basis. Die verder gaat dan alleen de agrarische sector, maar wel het specifieke belang van die sector in ziet.

 

  • Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?


Dat kan schriftelijk vóór 1 November voor het jaar daarop volgend.