Gedragsregels Boeren van de Peel

Deze gedragscode geeft een beschrijving van het gewenste gedrag dat wij verwachten van leden van onze stichting. Wij gebruiken dit om eventuele problemen te voorkomen en duidelijk met elkaar te communiceren over wat wij van onze leden verwachten.

De gedragscode is juist voor de stichting boeren Van de Peel erg belangrijk. Wij stellen ons zelf als doel om samen met onze leden te werken aan een positief en eerlijk beeld van de agrarische sector in de Peel. Daarbij is integriteit en een duidelijke sociale gedragscode onontbeerlijk. Zowel naar elkaar als leden als naar buiten toe met burgers of instanties.

De gedragscode bestaat uit gewenst gedrag. Wij hopen deze gedragscode alleen in uitzonderlijke situatie te moeten gebruiken. Indien afgeweken wordt van deze gedragscode volgt een gesprek met het bestuur van de stichting en worden passende maatregelingen getroffen. Dit kan het ontzeggen van het lidmaatschap tot gevolg hebben.

Gewenst gedrag

 • Leden van “Boeren van de Peel” gaan respectvol om met anderen.
  Het respectvol omgaan met elkaar is de basisregel voor iedereen die zich verbind met Boeren van de Peel.
 • Leden van “Boeren van de Peel” zijn integer.
  Wij staan voor eerlijkheid en betrouwbaarheid.
 • Leden van “Boeren van de Peel” staan voor professionaliteit.
  Wij gedragen ons deskundig en zijn duidelijk over procedures en afspraken.
 • Leden van “Boeren van de Peel” zijn zorgzaam.
  Wij hebben aandacht voor elkaar en onze omgeving.
 • Leden van “Boeren van de Peel” verenigen hun stem in een communicatiekanaal.
  Wij maken gebruik van de kracht om als groep te communiceren over actualiteit en thema’s in de sector.
 • Leden van “Boeren van de Peel” uiten zich redelijk en zonder verbaal geweld.
 • Leden van “Boeren van de Peel” staan discriminatie niet toe.
 • Leden van “Boeren van de Peel” staan bedreiging niet toe.
 • Leden van “Boeren van de Peel” staan Seksuele intimidatie niet toe.
 • Leden van “Boeren van de Peel” staan fysiek geweld niet toe.
 • Leden van “Boeren van de Peel” keuren vernielen van eigendommen af.
 • Leden van “Boeren van de Peel” toleren in geen enkel geval diefstal.
 • Leden van “Boeren van de Peel” maken geen overmatig gebruik van alcohol en géén gebruik van drugs tijdens bijeenkomsten, of evenementen die speciaal door ons georganiseerd worden.

 Bestuur Boeren van de Peel

 

Versie maart 2020