Varkensbedrijf HeBofarm

Burgemeester Nooijenlaan 3 - 5764 RG De Rips
Tel. 0492-321538 
http://goodfarmingstar.com/hans-van-heeswijk-en-toon-van-boekel

 

 

Omschrijving

Varkensbedrijf HeBofarm 1

In De Rips langs de Midden Peelweg staan de stallen van HeBofarm. In samenwerkingsverband hebben Hans van Heeswijk en Toon van Boekel, daar een gesloten bedrijf met een kleine 400 fokzeugen en 2700 vleesvarkens in het “Beter Leven Concept”. Het bedrijf is gecertificeerd met een ‘beter leven’ keurmerk ster van de dierenbescherming. 

Hans is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen- en zeilen op de HeBofarm en Toon springt bij waar nodig. Hans is met zijn broer en 2 zussen opgegroeid op een varkensbedrijf in Boekel. Voorheen werkte Hans ook thuis op het bedrijf wat inmiddels door zijn broer is overgenomen. Toon moest met zijn varkensbedrijf in Boekel plaats maken voor woningbouw. Hij wilde eigenlijk nog niet stoppen met boeren, maar volop doorgaan was ook niet zijn wens. Een samenwerking met Hans zag hij wel zitten en zo is de stap gezet naar een nieuwe locatie in het (toen nog) LOG van de Rips. Vanaf dag één waren ze het er over eens dat er dan ook een bedrijf moest komen te staan wat voor mens & dier prettig was. Want dat is wel de toekomst en als je de keus hebt, dan moet je zorgen dat je klaar bent voor de toekomst. Dus alle HeBo farm stallen voldoen ook aan de wet ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ waarbij dierwelzijn & diergezondheid in combinatie met duurzaamheid belangrijk zijn. 

Maar wat betekent dat dan voor de varkens in jou stal Hans? ‘onze varkens hebben meer ruimte, dat geld zowel voor onze fokzeugen als voor onze biggen en vleesvarkens. Biggen blijen langer bij hun moeder en ze worden niet gecastreerd. Ook is er meer speelmateriaal in de stallen aanwezig, dus dan moet je denken aan hout, touw, jutezakken etc. Er hangen bijvoorbeeld ook strokokers met strobrikketten in de hokken . Het stro kunnen de varkens eruit wroeten. Buiten het bedrijf gaan de regels verder in de vorm van bijvoorbeeld kortere transporttijden voor onze varkens, groene stroom, elektriciteitkeuring, objectenkaart van de stal (staat allerlei informatie op, in geval van nood), drinkwater enz.

 Varkensbedrijf HeBofarm 2

Bekendheid

In de stal bij HeBofarm valt het op dat de dieren bezig te zien met van alles in de stal. Er is minder ruzie en geen gestress, ze hebben gewoon plezier met hele simpele dingen als een blok hout en wat stro. Het bedrijf is ook gecertificeerd voor ‘het varken van morgen’ eveneens een keurmerk wat extra normen oplegt aan varkenshouders op het gebied van diergezondheid, dierwelzijn, milieu, duurzaamheid en antibiotica gebruik. 

Wanneer je van De Rips naar de Vredepeel rijdt is het bedrijf niet te missen. Er staat een groot reclamebord langs de weg in het dierenweitje met pakkende teksten en foto’s van het agrarische leven trekt de aandacht. Hans is veel bezig met het imago en de PR van hun bedrijf en van de sector. Er is wel eens onbegrip over de varkenshouderij en dat is jammer. Maar veel onbegrip ontstaat door onbekendheid met de sector. Wij kunnen niet de wereld verbeteren, laat staan veranderen, maar we kunnen wel bij ons zelf beginnen en laten zien wie we zijn en wat we doen. 

 Varkensbedrijf HeBofarm 3

Bezoek

Ons bedrijf is een gesloten bedrijf. Niet gesloten, in de zin van dat we geheimen hebben achter onze staldeuren, maar gesloten omdat we zo weinig mogelijk dieren aankopen en onze eigen biggen hier opgroeien en pas later als vleesvarken weggaan. Zo wordt ook het risico op ziekte insleep veel kleiner. Wij zijn actief bij de ZLTO, en doen dit jaar mee met dagen als ‘Toer de Boer’ waarbij mensen een kijkje in de stal kunnen nemen. Hiervoor hebben we wel een kleine aanpassing gedaan in de stal. Er zijn ramen geplaatst in een kunststofwand. Daardoor kunnen de bezoekers van “toer de boer” ook een kijkje nemen in de kraamafdeling, zonder direct contact met de varkens. Iedereen kan dus gewoon zien hoe onze varkens leven en verzorgd worden.

Varkensbedrijf HeBofarm 4 

Personeel

Hans en Toon zijn trots op hun locatie en op hun dieren. Ze willen graag hun bedrijf nog verder inrichten op het gebied van duurzaamheid en dierwelzijn. Uitbreidingsplannen zijn er nu niet, optimaliseren van de resultaten op technisch en gezondheidsgebied heeft nu de prioriteit. Dat geeft ook veel voldoening en zorgt er voor dat we het met z’n tweeën kunnen blijven draaien. Meer dieren zou voor ons een omslagpunt naar personeel betekenen en dat zorgt weer voor een ander kostenplaatje. We hebben wel regelmatig stagiaires op ons bedrijf. Jongeren van agrarische opleidingen die bij ons komen om het vak te leren in de praktijk. Het is leuk om jongeren dingen te kunnen leren en je leert er zelf ook weer van. Je gaat meer nadenken over waarom je bepaalde dingen doet zoals je ze doet en ze nemen toch ook altijd weer wat kennis mee. 

Verder vinden we het erf ook belangrijk. Het is toch wel een visitekaartje. Positieve reacties uit de buurt zijn mooi meegenomen. Want beter een goede buur dan een verre vriend!

Varkensbedrijf HeBofarm 5

Varkensbedrijf HeBofarm6

Varkensbedrijf HeBofarm 7