Melk- en pluimveebedrijf Graat

Haardseweg 41 - 5425 RA De Mortel 
Tel. 0492-319343

http://www.pluimveebedrijfgraat.nl

 

 

 

Omschrijving

Melk en pluimveebedrijf Graat 1

Ronny Graat is de derde generatie van het familiebedrijf Graat in De Mortel. Zijn Opa kwam van Overloon naar de mortel toe in 1920 en hebben zich er gevestigd.Van vader op zoon is het familiebedrijf in stand gebleven ,vader Leo Graat is grondlegger van het melk- en pluimveebedrijf wat nu in De Mortel gevestigd is. Leo is in 1958 met 5 koeien en 6 stuks jongvee. Ronny heeft samen met zijn vrouw Sandra het bedrijf in 2004 overgenomen. . Rondom het bedrijf ligt ruim 50 hectare land waarvan een deel verhuurd wordt aan omliggende akkerbouwers en tuinders en de rest in eigen gebruik. De koeien lopen sinds kort weer in de wei en er wordt in het seizoen ruwvoer (gras en mais) geoogst om in het gehele jaar aan de koeien te kunnen voeren. Ronny geloofd dat de koeien en hij zelf enorm moeten wennen aan de weidegang,als dit niet aangeleerd is van jongs af aan,ze begrijpen niet allemaal dat je gras moet grazen, maar ik zie iedere week weer een verbetering. Niet alle koeien gaan graag naar buiten, sommige zijn gewoon liever binnen in de stal. Stallen zijn tegenwoordig erg comfortabel en alles is voor de koe binnen handbereik, voer, water, ligbedden en de melkrobot. Ze bepaald dus ook nog eens zelf wanneer ze gemolken wil worden. Dus de keuze is aan de koe zelf, de deuren staan open.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Ronny en Sandra hebben 4 kinderen, 1 zoon en 3 dochters. Op dit moment is er een opvolger binnen het familiebedrijf aanwezig ,zijn zoon Emil werkt momenteel bij een collega pluimveehouder. Een bedrijf in de toekomst overnemen,vraagt ook een grote verantwoordelijkheid die je mee neemt,.want de dieren vragen 7 dagen per week, 24 uur per dag aandacht en verzorging. En dat is niet ‘eventjes’ uit te zetten. Aan de andere kant is er ook niets mooier dan het mogen werken op je eigen bedrijf met alle dieren en het land er omheen. Het gevoel van vrijheid en het buiten werken geven je gewoon echt energie! Er wordt op het bedrijf gemolken met 2 Lely melkrobots, deze staan er nu 15 jaar en daarmee was de familie Graat in de omgeving een van de eerste bedrijven met een robot. Ronny heeft een veehouderij opleiding op de MAS gevolgd en daarna 2 jaar middelbaar kader melkveehouderij in Horst,en daar in combinatie met zijn praktijkervaring van thuis een goede basis gelegd van zijn kennis van het agrarische bedrijf. Hij vind het belangrijk om innovatief om te gaan met zijn bedrijf. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en we proberen vlot te schakelen als ze interessant zijn voor ons bedrijf. Belangrijk daarbij zijn het welzijn van de dieren en de financiële haalbaarheid. Daarnaast zit hij sinds kort ook in het bestuur van het district Oost-brabant van Friesland Campina . ‘Ik wil mezelf wel blijven ontwikkelen en heb uitdagingen nodig, bovendien kan ik altijd weer leren van collega’s en de manier waarop zij met hun bedrijven omgaan en zaken regelen. Door open te blijven staan voor mensen om je heen, staan mensen ook voor jou open’. 

Ze hebben 1 vaste medewerker, hij verricht samen met Ronny alle voorkomende werkzaamheden op het bedrijf. Zowel bij de koeien als de kuikens. Vader Leo is ook nog actief met hand- en spandiensten en woont op het stamhuis. Ronny vind het belangrijk om nieuwe innovaties op de voet te volgen

 

 

Melk en pluimveebedrijf Graat 2 

Vleeskuikens

Naast de koeien heeft de familie Graat ook nog 210.000 vleeskuikens van het pluimveeras “Ross”. Deze kuikens komen na 19 – 21 dagen uit het ei op de broederij, en dan worden ze de volgende dag naar het bedrijf gebracht. Ze worden verdeeld over de 6 stallen waar ze ongeveer 6 weken blijven. De dagelijkse verzorging is in handen van Ronny. De ochtend begint met een rondje in de stal tussen de kuikens om te kijken of er voldoende vers water en voedsel aanwezig is en of er geen zieke dieren tussen zitten. De kuikens hebben de ruimte om rond te scharrelen en liggen lekker warm in een houtkrullen/zaagsel strooisel. De eerste dag is het behoorlijk warm in de stal met 34 graden, dat is ook nodig want de kuikens zijn nog klein en kunnen zich nog niet zo goed zelf warm houden. Als ze uit het ei komen hebben ze nog geen dicht verendek en geen reserves die ze daarvoor kunnen gebruiken. Naarmate de dieren groter worden wordt de temperatuur in de stal verlaagd naar een comfortabele 20 graden. 

Melk en pluimveebedrijf Graat 3 

Milieu

De familie Graat heeft gekozen om dit te regelen door middel van emissiearme systemen ,op dit bedrijf wordt gewerkt met warmtewisselaars in de stal. Deze stoten minder CO² en minder ammoniak/fijnstof uit en zijn energiezuinig wat beter is voor het milieu. 

Zijn er nog toekomstdromen op dit familiebedrijf? Ja zeker! Ronny geeft aan heel graag nog een nieuwe stal te willen bouwen voor de kuikens. Dit betekent niet dat er dan meer kuikens gehouden gaan worden, want het huidige aantal is passend bij het bedrijf en de arbeid die er voor beschikbaar moet zijn. Het doel is om de kuikens nog meer ruimte te geven en daarmee het welzijn,arbeidsplezier en werkgemak te verhogen. Daarnaast willen we daarmee ook het aantal zonnepanelen uitbreiden, en in combinatie met de huidige zonnepanelen maakt dat het bedrijf volledig energieneutraal! Dus dat is de nieuwste uitdaging voor de van uitdagingen houdende Ronny Graat. 

Melk en pluimveebedrijf Graat 4 

Op bezoek

Nieuwsgierig geworden? Op dit bedrijf is een zichtstal aanwezig die 24/7 open is. Je kunt dus altijd even stoppen en een kijkje nemen in de stal bij de kuikens.  

Ronny; ‘We zijn proeven aan het doen om de eieren bij ons op het bedrijf uit te broeden, dat geeft toch minder stress voor de kuikens. Ze komen dan uit het ei in de stal waar ze mogen blijven, en er is direct water en voedsel binnen bereik. Dat is ook wel de situatie waar we in de toekomst graag weer naartoe willen.  

Melk en pluimveebedrijf Graat 5

Melk en pluimveebedrijf Graat 6

Melk en pluimveebedrijf Graat 7